ADR Przewóz Drogowy Towarów Niebezpiecznych

ADR PODSTAWOWY I DOSKONALĄCY + KURS SPECJALISTYCZNY CYSTERNY

 

Kursy rozpoczynają sie cyklicznie, przynajmniej jeden kurs w miesiącu!!!

 

Kurs ADR podstawowy + cysterny :

 

- 1 zdjęcie do legitymacji ADR,

 

- dokument tożamości,

 

- prawo jazdy.

 

 

 

Kurs trwa 5 dni i 6 dnia kończy się egzaminem państwowym.

 

KOSZT EGZAMINU W CENIE KURSU

 

Wszystkie niezbędne materiały otrzymujecie Państwo podczas kursu.

 

Prowadzący szkolenie:

Doradca ADR: mgr Urszula Wysocka

 

Opis szkolenia:

ADR Przewóz Drogowy Towarów Niebezpiecznych to kurs specjalistyczny, który powinien odbyć każdy kto zamierza wykonywać przewozy drogowe.

Wiedza uzyskana na kursie ADR umożliwia profesjonalne i bezpieczne wykonywanie transportu towarów niebezpiecznych zgodnie z przepisami polskimi i unijnymi.

W ramach kursu uczestnicy poznają zagrożenia stwarzane przez towary niebezpieczne, zasady postępowania kierowcy w czasie: załadunku, wycieku, pożaru, przejazdu przez tunele, przeznaczenie i sposób działania wyposażenia technicznego pojazdów oraz zasady ochrony przed działaniem osób trzecich (terroryzm), co pozwala na zracjonalizowanie działań zmierzających do osiągnięcia w firmie wymaganego stanu bezpieczeństwa, bez ponoszenia nieuzasadnionych kosztów.

Zajęcia prowadzone są przez Specjalistów z branży ADR wykorzystujących prezentacje komputerowe i filmy, które pozwalają uatrakcyjnić zajęcia.

Kurs ma na celu podniesienie kwalifikacji kierowcy oraz daje możliwość na atrakcyjniejsze warunki pracy oraz na "bycie atrakcyjniejszym pracownikiem dla pracodawcy - bo kierowca staje się bardziej uniwersalnym pracownikiem".

Kurs kończy się egzaminem, po którym słuchacz otrzymuje zaświadczenie o przeszkoleniu ADR uprawniające do przewozu towarów niebezpiecznych w ruchu krajowym i międzynarodowym. W zależności od decyzji i potrzeb kursanta można uzyskać uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych w sztukach przesyłki oraz luzem (kurs podstawowy) lub w cysternach (dodatkowy kurs specjalistyczny).

W szkoleniu mogą brać udział osoby, które ukończyły 21 lat oraz posiadają prawo jazdy odpowiedniej kategorii.

Zaświadczenie ważne jest przez 5 lat, przed upływem tego okresu należy odbyć kurs doszkalający, który przedłuża uprawnienia na kolejne 5 lat.