ADR 2021-03-19

Kurs ADR podstawowy + cysterny :

- 1 zdjęcie do legitymacji ADR,

- dokument tożamości,

- prawo jazdy.

 

Kurs trwa 5 dni i 6 dnia kończy się egzaminem państwowym.

KOSZT EGZAMINU W CENIE KURSU

Wszystkie niezbędne materiały otrzymujecie Państwo podczas kursu.

 

 

Prowadzący szkolenie: Doradca ADR: mgr Urszula Wysocka-Kazberuk