BE

INFORMACJE PODSTAWOWE: 

Prawo Jazdy kategorii B+E uprawnia do kierowania:
  -pojazdem kategorii B z przyczepą inną niż lekką oraz ciągnikiem rolniczym z przyczepą(przyczepami)

wymagany wiek: 18 lat oraz posiadanie prawa jazdy kat. B

  • 15 godz. zajęć praktycznych 

EGZAMIN WYŁACZNIE Z CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ 

cena kursu 900 zł
                     
pojazd szkleniowy:
   Mercedes Vito z przyczepą tandem

(zestaw identyczny jak w WORD Białystok) 

 

INSTRUKTORZY


Piotr Wysocki 

Tomasz Wysocki