Jak uzyskać profil PKK kierowcy

Co to jest Profil Kandydata na Kierowcę i do czego służy?

Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) to generowany przez starostwa elektroniczny dokument, zawierający zestaw aktualnych danych na temat osoby składającej papiery na prawo jazdy, potwierdzający jej uprawnienia, który pozwoli ją szybko i łatwo zidentyfikować.

Wymóg posiadania tego dokumentu przez każdego kandydata na kierowcę w naszym kraju obowiązuje od 19 stycznia 2013 roku. Każdemu PKK zostaje nadany indywidualny, unikalny numer. Jeżeli jedna osoba zdaje prawo jazdy na kilka kategorii, do każdej z nich zakładany jest osobny profil i przyznawany oddzielny numer.

Dokument usprawnia wymianę informacji między kandydatem, starostwami, szkołami jazdy i WORD-ami. Profil Kandydata na Kierowcę zapobiega ponadto wydaniu prawa jazdy osobom, które mają sądowy zakaz wsiadania za kierownicę.

Kiedy jest wymagany Profil Kandydata na Kierowcę?

Bez założenia PKK nie zostaniesz dopuszczony do kursu ani egzaminu na prawo jazdy. Profil jest wymagany również, gdy:

 • chcesz rozszerzyć dotychczasowe uprawnienia,
 • wymieniasz dokumenty,
 • starasz się o przywrócenie cofniętych i utraconych kwalifikacji,
 • idziesz po zwrot dokumentów zatrzymanych przez sąd.

Jakich dokumentów potrzebujesz do założenia Profilu Kandydata na Kierowcę?

Do założenia profilu PKK potrzebujesz zestawu dokumentów:

 • wniosku o prawo jazdy,
 • orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do bycia kierowcą,
 • orzeczenia psychologa (wydawanego w takim samym celu, co orzeczenie lekarskie; dotyczy kategorii C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E),
 • ważnego dowodu tożsamości,
 • aktualnej fotografii o wymiarach 3,5 cm na 4,5 cm,
 • ksero prawa jazdy (jeżeli takie już istnieje, w przypadku dokumentu wydanego za granicą potrzebne jest też jego tłumaczenie),
 • pisemnej zgody opiekunów (jeżeli jesteś niepełnoletni),
 • dokumentu potwierdzającego pobyt na terenie Polski (gdy jesteś obcokrajowcem).

Dokumenty musisz złożyć do Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta lub Gminy(odpowiedniego do swojego miejsca zamieszkania). Może to również zrobić upoważniona przez Ciebie osoba. Jeżeli będzie z Tobą blisko spokrewniona, nic nie zapłacisz za pełnomocnictwo. Przy niespokrewnionych pełnomocnikach opłata wynosi 17 zł.

Obecnie nie ma możliwości złożenia wniosku o założenie Profilu Kandydata na Kierowcę online. Można to zrobić tylko stawiając się z kompletem dokumentów w odpowiednim urzędzie.

Samo założenie Profilu Kandydata na Kierowcę jest darmowe.

Ile musisz czekać na numer PKK?

Dwa dni po złożeniu wniosku powinieneś dostać swój indywidualny numer Profilu Kandydata na Kierowcę. W przypadku odmowy nadania numeru możesz się odwołać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Masz na to 14 dni.

Numer umożliwia Ci rozpoczęcie szkolenia na prawo jazdy.

Podobne wpisy