kurs instruktor nauki jazdy

PRZYSZŁY INSTRUKTORZE NAUKI JAZDY

 

TRWA NABÓR  !!! - spotkanie organizacyjne we wrześniu 2019 r.  -06,09,2019 g. 16,30

ZAPRASZAMY !

 

 

SZCZEGÓŁY DOTYCZACE NIEZBĘDNEJ DOKUMENTACJI POTRZEBNEJ DO KURSU 

- INFORMACJA W BIURZE NA

UL. M. SKŁODOWSKIEJ - CURIE 3 LOK 02

LUB POD NUMEREM TELEFONU

85 67-47-211 

Celem szkolenia jest przygotowanie kandydatów na instruktorów do wykonywania zadań stawianych instruktorom nauki jazdy. 
Szkolenie jest prowadzone w zakresie podstawowym dla osób, które po raz pierwszy ubiegają się o uprawnienia instruktora oraz w zakresie dodatkowym dla osób, które rozszerzają swój zakres uprawnień.

Kandydat na instruktora musi spełniać następujące warunki:

  -Posiadać przez okres co najmniej 2 lat prawo jazdy kategorii objętej szkoleniem

  -Posiadać orzeczenie lekarskie i psychologiczne o braku przeciwwskazań
   do wykonywania zawodu instruktora

  -Posadać zaświadczenie, że nie był karany wyrokiem sądu za przestępstwo
   lub wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu ruchu drogowego.

miejsce prowadzenia szkolenia: OSK ALFA, ul. M. C. Skłodowskiej 3 lok. 81 | tel 85 67-47-211, 602 323 188

 

CENA KURSU (CAŁKOWITA CENA ŁĄCZNIE ZE SZKOLENIEM W OŚRODKU DOSKONALENIA TECHNIKI JAZDY):

KURS PODSTAWOWY KAT.: A, B, T - 3800ZŁ