kwalifikacja wstępna przyspieszona

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej (przewóz osób, prewóz rzeczy):

Kierowcy, którzy prawo jazdy:

kategorii D uzyskali po dniu 10 września 2008r.
kategorii C uzyskali po dniu 10 września 2009r.

muszą wziąć udział w szkoleniu w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej. Obejmuje ono 140 godzin zajęć, i kończy się egzaminem państwowym przeprowadzanym w siedzibie OSK ALFA.

Celem szkolenia jest przekazanie wiadomości, umiejętności a także nauczenie zachowań umożliwiających bezpieczne kierowanie pojazdem oraz przygotowanie do zdania egzaminu państwowego, uprawniającego do uzyskania Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej.

Kurs kwalifikacyjny składa się z:
1) w części podstawowej 97 godzin zajęć teoretycznych;
2) w części specjalistycznej:
a) 33 godzin zajęć teoretycznych,
b) 8 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym oraz
c) 2 godziny zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych

Pojazdy szkoleniowe:

Neoplan Euroliner SHD w zakresie kategorii D;
Volvo fm 330 w zakresie kategorii C,C+E;