Szkolenia finansowane z Unii Europejskiej - Baza Usług Rozwojowych

Podstawowe informacje o wsparciu dla osób fizycznych w woj. podlaskim.

Termin uruchomienia wsparcia dla osób fizycznych: I kwartał 2018 r.

Maksymalne dofinansowanie na osobę: od 9 000,00 zł do 15 000,00 zł

Sposób dystrybucji dofinansowania: system bonowy (oparty o system zaliczkowo – refundacyjny z wkładem własnym zgodnie z założeniami projektu)

Preferencyjny poziom dofinansowania: max 90%

Preferencje w dostępie do środków:

  1. osoby dorosłe uczestniczące z własnej inicjatywy w kształceniu ustawicznym, w szczególności osoby o niskich kwalifikacjach oraz osoby powyżej 50 roku życia;
  2. osoby dorosłe uczestniczące w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, tj. kwalifikacyjnych kursach zawodowych i kursach umiejętności zawodowych;

 

 

NASZE USŁUGI ZNAJDZIESZ NA STRONIE:  

 

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=20366

 

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA WZIĘCIA UDZIAŁU W DOFINANSOWANIU:

http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie/wojewodztwo-podlaskie/330-podstawowe-informacje-o-wsparciu-dla-osob-fizycznych