PRZYSZŁY INSTRUKTORZE NAUKI JAZDY

Celem szkolenia jest przygotowanie kandydatów na instruktorów do wykonywania zadań stawianych instruktorom nauki jazdy. 
Szkolenie jest prowadzone w zakresie podstawowym dla osób, które po raz pierwszy ubiegają się o uprawnienia instruktora oraz w zakresie dodatkowym dla osób, które rozszerzają swój zakres uprawnień.

Kandydat na instruktora musi spełniać następujące warunki:

  • Posiadać przez okres co najmniej 2 lat prawo jazdy kategorii objętej szkoleniem
  • Posiadać orzeczenie lekarskie i psychologiczne o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu instruktora
  • Posiadać zaświadczenie, że nie był karany wyrokiem sądu za przestępstwo lub wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu ruchu drogowego.
  • miejsce prowadzenia szkolenia: OSK ALFA, ul. M. C. Skłodowskiej 3 lok. 81 |
  • 85 67-47-211
  • 602 323 188

CENA KURSU
CAŁKOWITA CENA ŁĄCZNIE ZE SZKOLENIEM W OŚRODKU DOSKONALENIA TECHNIKI JAZDY
KURS PODSTAWOWY KAT.: A, B, T