Kategoria A2

Prawo jazdy kategorii A2 uprawnia do kierowania:

 • motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15kW
 • pojazdami kategorii AM

Wymagany wiek:

 • 18 lat

Pojazdy szkoleniowe:

 • Kawasaki z 400 model 2020 (pojazd egzaminacyjny WORD)
 • BMW G 310 R

Szkolenie obejmuje:

 • e-learning – zajęcia teoretyczne
 • 20 godz. zajęć praktycznych

Program szkolenia praktycznego obejmuje min. następujące zagadnienia:

 • pozycja i dosiad na motocyklu
 • właściwe posługiwanie się mechanizmami motocykla
 • przeciwskręt 
 • redukcja z międzygazem
 • jazda z pasażerem
 • jazda po drodze gruntowej
 • zadania egzaminacyjne
 • jazdę w ruchu drogowym, w tym po trasach egzaminacyjnych i na drogach o podwyższonej prędkości