Szkolenie okresowe prowadzone w formie kursu okresowego lub w formie cyklu zajęć obejmuje 35 godzin zajęć teoretycznych realizowanych odpowiednio dla prawa jazdy kategorii: C, C+E, C1 i C1+E

Szkolenie okresowe prowadzone w formie kursu okresowego obejmuje:
1) 21 godzin zajęć – w ramach modułów obowiązkowych szkolenia okresowego;
2) 14 godzin zajęć – w ramach modułów szkolenia okresowego, wybranych odpowiednio dla poszczególnych grup kategorii prawa jazdy.

Kierowca wykonujący przewóz drogowy, jest obowiązany odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w terminie do dnia:
1) 10 września 2010 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii C1 lub C do dnia 31 grudnia 1980 r.;
2) 10 września 2011 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia 1995 r.;
3) 10 września 2012 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 1996 r. do dnia 31 grudnia 2000 r.;
4) 10 września 2013 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.;
5) 10 września 2014 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2009 r.;

Szkolenie okresowe dla prawa jazdy kategorii D:

Szkolenie okresowe prowadzone w formie kursu okresowego lub w formie cyklu zajęć obejmuje 35 godzin zajęć teoretycznych realizowanych odpowiednio dla prawa jazdy kategorii: D, D+E, D1 i D1+E

Szkolenie okresowe prowadzone w formie kursu okresowego obejmuje:
1) 21 godzin zajęć – w ramach modułów obowiązkowych szkolenia okresowego;
2) 14 godzin zajęć – w ramach modułów szkolenia okresowego, wybranych odpowiednio dla poszczególnych grup kategorii prawa jazdy.

Kierowca wykonujący przewóz drogowy, jest obowiązany odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w terminie do dnia:
1) 10 września 2009 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii D1 lub D do dnia 31 grudnia 1980 r.;
2) 10 września 2010 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia 1990 r.;
3) 10 września 2011 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 1991 r. do dnia 31 grudnia 2000 r.;
4) 10 września 2012 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.;
5) 10 września 2013 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2008 r.;

Kierowcy, obowiązani są po ukończeniu pierwszego szkolenia okresowego wykonać badania lekarskie i psychologiczne

Kierowcy, którzy prawo jazdy kategorii C uzyskali po dniu 10 września 2009r. i nie mają ukończonych 21 lat muszą wziąć udział w szkoleniu w ramach kwalifikacji wstępnej.

Obejmuje ono 280 godzin zajęć, kończy się egzaminem państwowym przeprowadzanym w siedzibie Ośrodka Szkolenia Kierowców „Alfa”.
Celem szkolenia jest przekazanie wiadomości, umiejętności a także nauczenie zachowań umożliwiających bezpieczne kierowanie pojazdem kategorii C, C+E oraz przygotowanie do zdania egzaminu państwowego, uprawniającego do uzyskania Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej.

Pojazdy szkoleniowe:

 • VOLVO FM 330, PRZYCZEPA z ESP

Jazda w warunkach specjalnych:

 • Symulator nauki jazdy samochodem ciężarowym/autobusem w warunkach specjalnych F12HF-3/A88-NR

Kurs kwalifikacyjny składa się z:

 • w części podstawowej 195 godzin zajęć teoretycznych
 • w części specjalistycznej:
 • 65 godzin zajęć teoretycznych,
 • 16 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym,
 • 4 godziny zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych

Kierowcy, którzy prawo jazdy kategorii D uzyskali po dniu 10 września 2008r. i nie ukończyli 23 lat, muszą wziąć udział w szkoleniu w ramach kwalifikacji wstępnej.

Obejmuje ono 280 godzin zajęć, kończy się egzaminem państwowym przeprowadzanym w siedzibie OSK ALFA.
Celem szkolenia jest przekazanie wiadomości, umiejętności a także nauczenie zachowań umożliwiających bezpieczne kierowanie pojazdem kategorii D oraz przygotowanie do zdania egzaminu państwowego, uprawniającego do uzyskania Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej.

Kurs kwalifikacyjny składa się z:

 • w części podstawowej 195 godzin zajęć teoretycznych;
 • w części specjalistycznej:
 • 65 godzin zajęć teoretycznych
 • 16 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym oraz
 • 4 godziny zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych.