KURS ADR

CENNIK
1450zł – pakiet (podstawowy i specjalistyczny)


Wszyscy kierowcy, którzy chcą wykonywać przewóz materiałów klasyfikowanych jako niebezpieczne, muszą przejść specjalistyczne szkolenie ADR. Jest to wymóg w ramach umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.

Kurs ADR powstał z myślą o kierowcach zawodowych, którzy:
-chcą poszerzyć swoje kompetencje o możliwość przewozu materiałów niebezpiecznych,
-chcą ponownie zdobyć uprawnienia, które wygasły jakiś czas temu,
-posiadają kwalifikacje pozwalają na przewóz materiałów niebezpiecznych, ale chcą przedłużyć ich ważność o kolejnych 5 lat.


Do szkolenia z zakresu ADR każdy uczestnik musi spełnić następujące warunki:
-mieć ukończone 21 lat,

-prawo jazdy kat. B,
-spełniać wymagania zawarte w Ustawie o ruchu drogowym oraz w Ustawie o transporcie drogowym,

Szkolenie ADR obejmuje część podstawową i specjalistyczną, przy czym kurs podstawowy dotyczy wszystkich kierowców.

Szkolenie podstawowe ADR obejmuje wszystkie klasy. Trwa co najmniej 24 godziny lekcyjne. Po jego zakończeniu można zapisać się na:
szkolenie specjalistyczne ADR w zakresie cystern – trwa co najmniej 16 godzin lekcyjnych,
szkolenie specjalistyczne ADR klasy 1 (obejmuje materiały wybuchowe) – trwa co najmniej 8 godzin lekcyjnych,
szkolenie specjalistyczne ADR klasy 7 (dotyczy materiałów promieniotwórczych) – trwa co najmniej 8 godzin lekcyjnych.

Ukończenie szkolenia pozwala na przystąpienie do egzaminu państwowego w formie testu. Uzyskanie pozytywnego wyniku gwarantuje uzyskanie zaświadczenia ADR.

Do dyspozycji kursanta;

-Umowa ADR,

-Wszystkie dostępne akty prawne,

-Podręcznik,

-Materiały dydaktyczne w formie testów.

Najbliższe szkolenia

17-06-2024 g.16:00

Egzamin 22-06-2024


ZAPISZ SIĘ NA KURSCENNIK

Kurs ADR podstawowy wszystkich klas z egzaminem -800zł
Kurs ADR specjalistyczny cysterny z egzaminem-600zł

Pakiet ADR pełny (wszystkie klasy i cysterny) – 1450 zł

Opłata zawiera egzaminy oraz wydanie dokumentu i legitymacji ADR